.

.
Για την σωστή καθημερινή ενημέρωσή σας!

Για δεύτερη χρονιά η κρίση χτυπάει τις ιδιωτικές κλινικές

Σύμφωνα με μελέτη της Hellastat, υποχώρηση για δεύτερη συνεχή χρονιά (έως και 20%) παρουσίασε η ζήτηση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας το 2011, καθώς η οικονομική κρίση οδήγησε σε περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών. Επιπρόσθετα, το 2010 και το 2011 η επισκεψιμότητα στις μονάδες του ΕΣΥ - όπου οι χρεώσεις είναι χαμηλότερες συγκριτικά με τις ιδιωτικές κλινικές - αυξήθηκε κατά 20%. Το 2011, ο αριθμός των νοσηλευθέντων αυξήθηκε κατά 6%, ενώ οι χειρουργικές επεμβάσεις κατά 6%.


Κύριο πρόβλημα των ιδιωτικών μονάδων υγείας είναι η μειωμένη ρευστότητα κυρίως λόγω της καθυστερημένης είσπραξης των οφειλών από τα δημόσια ταμεία. Η συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ στις αρχές του 2012 αν και οδήγησε σε αύξηση των περιστατικών νοσηλείας στις ιδιωτικές κλινικές, χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα χαμηλές πληρωμές. Ενδεικτικά, οι οφειλές για νοσήλια έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2011 ανέρχονταν σε 600 εκατ. ευρώ, ενώ τον περασμένο Μάιο είχαν ανέλθει σε περίπου 850 εκατ. ευρώ, αυξανόμενες κατά περίπου 60 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, αρνητικά έχει επιδράσει και η νέα τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε στα ειδικά-προσθετικά υλικά και τα φάρμακα (επιβολή πλαφόν), αλλά και η επιβολή ΦΠΑ 13% από 1/1/2011. Επιπλέον, η λίστα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), η οποία καθορίστηκε στις αρχές του 2012 και σύμφωνα με την οποία θα τιμολογούνταν οι ιατρικές πράξεις, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 78 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

- Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών του δείγματος υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά 10,1%, σε 1,17 δισ. ευρώ. Το 80% των εταιρειών υπέστησαν υποχώρηση των εσόδων τους.

-Τα ΚΠΤΦΑ επέδειξαν σημαντική μείωση που έφτασε το -27,5% σε περίπου 67 εκ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές του δείγματος διευρύνθηκαν σε 150 εκ. ευρώ, με το 53% των επιχειρήσεων να καθίστανται ζημιογόνες.

-Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1,7%, έναντι 8,8% την προηγούμενη χρήση.

-Η μέση γενική ρευστότητα παρέμεινε σε επίπεδο οριακά ανώτερο της μονάδας.

-Οι απαιτήσεις συνιστούν σημαντικό μέρος των συνολικών κεφαλαίων (24% το 2011), καθώς τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία καθυστερούν τις πληρωμές προς τα νοσοκομεία. Λόγω της σημαντικής χορηγούμενης πίστωσης (221 ημέρες) ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στις 14 ημέρες.

-Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2011 βελτιώθηκε σε 1,5 προς 1, έπειτα από μια χρονιά ανόδου.

-Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το 2011 υποχώρησαν κατά 1,6%, (κυρίως λόγω των υποχρεώσεων έναντι των προμηθευτών) καταλαμβάνοντας το 47% του Παθητικού.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Δημοσίευση σχολίου