.

.
Για την σωστή καθημερινή ενημέρωσή σας!

Επιτόκιο 5% επιβάλει το ΙΚΑ σε παροχές που κατέβαλε σε μη-δικαιούχους (skai.gr)

Με επιτόκιο 5%, θα αναζητεί στο εξής το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάθε παροχή που καταβλήθηκε χωρίς να τη δικαιούται ο ασφαλισμένος.


Αυτό αναφέρει έγγραφο που απέστειλε προς τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, η οποία επικαλείται νεότερη νομολογία.
Δημοσίευση σχολίου