.

.
Για την σωστή καθημερινή ενημέρωσή σας!

Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας - Θα ισχύει για όλους τους Ελληνες

Με σχετική τροπολογία που κατέθεσε το υπ. Υγείας, μεταξύ άλλων, καθιερώνεται και ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για όλους τους Έλληνες και θα περιλαμβάνει το συνοπτικό ιστορικό υγείας κάθε πολίτη

Τροπολογία με την οποία παρατείνεται έως την 30η.6.2014 η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στο Ερρίκος Ντυνάν και η αναστολή των πάσης φύσεως πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης ή οποιαδήποτε ασφαλιστικού μέτρου υπέρ των πιστωτών του κατέθεσε στην Βουλή το υπουργείο Υγείας.

Με την ίδια ρύθμιση προβλέπεται ότι τα μέλη του ΔΣ του Ερυθρού Σταυρού και του ΔΣ του Ερρίκος Ντυνάν καθώς και οι διαχειριστές και εκκαθαριστές τους δεν διώκονται για πράξεις παραλήψεις ή χρέη που έγιναν πριν το διορισμό τους.

Πέραν αυτών με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη δυνατότητα εξαγωγής φαρμάκων από έμπορους χονδρικής πώλησης προς άλλες χώρες.

Τέλος, καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΔΥ) για όλους τους Έλληνες και θα περιλαμβάνει το συνοπτικό ιστορικό υγείας κάθε πολίτη.

Ο φάκελος θα καταρτίζεται από τον οικογενειακό ιατρό ή από το ιατρικό προσωπικό της μονάδας υγείας που παρακολουθείται ο ασθενής.


Θα ισχύει για όλους τους Έλληνες

Θα καταρτίζεται από οικογενειακό γιατρό 
.

Την καθιέρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για όλους τους Ελληνες πολίτες, ο οποίος θα περιέχει το συνοπτικό ιστορικό υγείας, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).
Σύμφωνα με την τροπολογία, ο φάκελος καταρτίζεται από τον οικογενειακό ιατρό ή από το ιατρικό προσωπικό της μονάδας υγείας στην οποία παρακολουθείται ο ασθενής. Τα δεδομένα του φακέλου αποτελούν ιδιοκτησία του πολίτη και τηρούνται ασφαλώς με ευθύνη του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
Προβλέπεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση απασχόλησης ιατρού πρέπει κατά προτεραιότητα να απασχολούν ειδικό ιατρό εργασίας.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του ειδικού ιατρού εργασίας, ο εργοδότης μπορεί να απασχολεί ιατρό που ασκεί καθήκοντα του ιατρού εργασίας με ετήσια σύμβαση.

Εξαγωγές φαρμάκων

Τέλος, με την ίδια τροπολογία το υπουργείο επιχειρεί να θέσει φραγμό στις παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων από χονδρεμπόρους εφόσον αυτές προκαλούν ελλείψεις στην εγχώρια αγορά και ορίζει χρηματικές κυρώσεις από 30.000 έως 1 εκατ.
ευρω σε βάρος όσων καταστρατηγούν την εν λόγω διάταξη. Επίσης προβλέπει ότι οι χονδρέμποροι, εφόσον τεθεί θέμα απαγόρευσης των εξαγωγών, θα πρέπει να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ τα αποθέματά τους για τα φάρμακα αυτά και να τα διαθέσουν άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση.
Σε όποιον παρά την απαγόρευση εξάγει ή συλλέγει φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100.000 έως 1 εκατ. ευρω.

 

 «Ερρίκος Ντυναν»

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2014 οι προθεσμίες που αφορούν τη
-Χορήγηση στο Κοινωφελές ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς παρακράτηση κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
- Αναστολή των πάσης φύσεως πράξεων διοικητικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας ή κάθε άλλης διάταξης ειδικού νόμου, καθώς και της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές του παραπάνω ιδρύματος για οποιαδήποτε αιτία.

Πηγή: Πρώτο Θέμα - Ναυτεμπορική
Δημοσίευση σχολίου