.

.
Για την σωστή καθημερινή ενημέρωσή σας!

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (ΡΕΠΟ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση συζήτησε το θέμα των ρεπό στους γιατρούς ΕΣΥ και κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:

Τέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση του νόμου 3754/2009 που χορηγούσε τους νοσοκομειακούς ιατρούς όλων των βαθμίδων σε αντισταθμιστική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) μετά από ενεργή εφημερία, εντός εβδομάδος, οι Έλληνες γιατροί στη συντριπτική τους πλειοψηφία αναγκάζονται να εκτελούν εξαντλητικά και παράνομα ωράρια
εργασίας. Συνεχίζουν, δηλαδή, και υποχρεώνονται στην καταπάτηση όλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών  οδηγιών για μέγιστο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών εργασίας, επιβαρύνοντας σημαντικά την σωματική και ψυχική τους υγεία, υποβαθμίζοντας τον προσωπικό τους βίο και την υποχρέωσή τους σε συνεχή μελέτη, και εκθέτοντας τους ασθενείς σε αποδεδειγμένα αυξημένη συχνότητα ιατρικών σφαλμάτων.
Ταυτόχρονα, έχουμε επισημάνει ότι αν εφαρμοστεί η νομοθεσία για τα ρεπό, τα περισσότερα τμήματα θα αντιμετωπίσουν σημαντικότατη δυσλειτουργία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων για την Υγεία, οι γιατροί καλούνται σε παράνομη υπερωριακή εργασία προκειμένου να καλύψουν όλα τα κενά από την υποστελέχωση των νοσοκομείων. Καμία εξαίρεση της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας φυσικά δεν υφίσταται ασφαλώς για τους ειδικευόμενους και οι αγροτικούς γιατρούς.

Προκειμένου να εξαλειφθεί η παράνομη, άμισθη, και εξαντλητική υπερωριακή εργασία των ιατρών του ΕΣΥ και να αναδειχθούν όλες οι ελλείψεις σε προσωπικό σε κάθε τμήμα του υγειονομικού χάρτη, η ΟΕΝΓΕ καλεί όλα τα μέλη της σε επώνυμες καταγγελίες των παραβάσεων του ωραρίου τους προς τα συλλογικά όργανα κάθε Νοσοκομείου (Ένωση Γιατρών, Επιστημονικό Συμβούλιο) καθώς και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Επιθεωρητές Εργασίας, Σώμα Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας), τις οποίες και θα στηρίξει.


ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Δημοσίευση σχολίου