.

.
Για την σωστή καθημερινή ενημέρωσή σας!

Ωρομίσθιο Εφημεριών Ιατρών του ΕΣΥ με το ΝΕΟ μισθολόγιο

Σε παρένθεση με κόκκινα το ισχύον ωρομίσθιο που... ίσχυε μέχρι 30/7/2012
                       
 
 
 
 
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Εφημερίες
Ειδικευόμενος
Επιμελητής Β
Επιμελητής Α
Διευθυντής
καθημερινή
4,23 € 
(5,03)
5,55 € 
(7,19)
6,35 € 
(8,62)
6,64 €
(10,06)
Νυκτερινή 15%
4,86 € 
(5,78)
6,38 €(8,27)
7,30 € 
(9,91)
7,63 €
(11,57)
Κυριακών 25%
5,29 € 
(6,29)
6,94 €(8,99)
7,94 € 
(10,78)
8,30 €
(12,58)
Νυκτερινή Κυριακών 30%
5,50 € 
(6,54)
7,21 € 
(9,35)
8,25 € 
(11,21)
8,63 €
(13,08)
40/100 ετοιμότητας
1,69 € 
(2,01)
2,22 € 
(2,88)
2,54 € 
(3,45)
2,66 €
(4,02)
70/100 Μικτή
2,96 € 
(3,52)
3,88 € 
(5,03)
4,44 € 
(6,03)
4,65 €
(7,04)

Δημοσίευση σχολίου